Aanbod

Ons aanbod

Albe is een vergunde zorgaanbieder voor meerderjarigen in Kapellen, Antwerpen. Wij bieden zowel woon- als dagondersteuning aan voor personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- persoonlijkheids- en/of psychiatrische problemen.

ONDERSTEUNING

In Albe wonen iets meer dan 50 mensen verdeeld over de drie locaties. We hebben daarnaast ook een dagwerking en ontvangen af en toe een logé (kortverblijf).

WERKING

In Albe bieden we onze bewoners een structuur aan die ze kunnen gebruiken als houvast. Hoe ze die structuur en hun dagelijkse leven invullen, bepalen de bewoners zelf.

ATELIERS

Elke dag zijn er verschillende ateliers waar vrij aan deelgenomen mag worden. Niets is verplicht en iedereen kan elke dag opnieuw voor een ander atelier kiezen.