Dagwerking

Dagwerking

Je kan in Albe zowel op week- als op weekenddagen terecht voor dagopvang. Dit kan een hele of een halve dag zijn. In Albe wordt het activiteitenprogramma aangestuurd door het clubsecretariaat. Het clubsecretariaat is de plek waar iedereen een idee rond een atelier, een uitstap, ... kan komen voorleggen. Samen wordt dan bekeken of dit voorstel gerealiseerd kan worden. Op deze manier heb je zelf inspraak in welke ateliers aangeboden worden en kan je zelf kiezen waaraan je al dan niet wenst deel te nemen. Omdat er vertrokken wordt vanuit een samen, is dit een veilige manier om terug iets van de regie van je eigen leven in handen te nemen, zonder dat het teveel wordt. Je kan ervoor kiezen op sommige momenten op de voorgrond te treden, maar op andere momenten eerder op de achtergrond te blijven.

 

Concreet houdt een begeleiding in de dagwerking in dat:

  • er wordt afgesproken welke dag(del)en iemand naar Albe komt
  • er wordt afgesproken welke maaltijden de persoon mee-eet
  • er begeleiders zijn die deze persoon in zijn parcours in Albe ondersteunen
  • er een atelierwerking is waaraan kan deelgenomen worden

 

Begeleidingsvoorwaarden

Onze dagwerking is toegankelijk voor mensen met een persoonvolgend budget of voor mensen die via RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) ondersteuning vragen. Via RTH kan er tot 91 dagen gebruik gemaakt worden van de dagopvang. Belangrijk is dat je zelf voorziet in vervoer om naar Albe te komen en je naast Albe nog een netwerk hebt om op terug te kunnen vallen.

 

Kostprijs

Een halve dag kost €5, een volledige dag €10 (bij dit laatste is een warme maaltijd 's middags inbegrepen). Andere maaltijden zitten niet inbegrepen in de dagprijs, maar kunnen tegen een meerprijs van voorzien worden. Ontbijt kost je dan €2 extra, een boterhammaaltijd €3 en voor een warme maaltijd pas je €5 bij.

Voor mensen met een persoonsvolgend budget hangt de kostprijs af van je zorgvraag. Voor mensen die via RTH aan de dagwerking zouden deelnemen, is een dag 0,087 punt.

 

Aanmelding

Als je nog vragen hebt of graag wil kennismaken met ons aanbod, neem je contact met ons op via intake@albevzw.be of door te bellen naar 03/665 31 05 waarbij je vraagt naar Lucie Engelen of Dragana Djurisic. Vervolgens maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit biedt jou en eventueel je familie of netwerk de kans om Albe eens te komen bezichtigen. In dit gesprek kunnen we jouw vraag en nood in kaart brengen. Als je via DienstOndersteuningsPlan reeds zelf tot een duidelijke zorgvraag kwam, bekijken we dit samen. In gesprek bekijken we ook of je reeds een persoonvolgend budget kreeg toegezegd en hoeveel dit bedraagt. We bekijken ook of Albe een antwoord kan bieden op je vraag en op welke termijn dit eventueel mogelijk is.