Dagwerking

 

Albe is een vergunde zorgaanbieder voor meerderjarigen met een mentale beperking. Albe werkt al jaren met mensen met een bijkomende psychische kwetsbaarheid. 

In Albe kan je zowel op week- als op weekenddagen terecht voor dagopvang. Dit kan een hele of een halve dag zijn. In Albe wordt het activiteitenprogramma aangestuurd door het clubsecretariaat, dat deel uitmaakt van de Club in Albe. Het clubsecretariaat is de plek waar iedereen een idee rond een atelier, een uitstap, ... kan komen voorleggen. Samen wordt dan bekeken of dit voorstel gerealiseerd kan worden. Op deze manier heb je zelf inspraak in welke ateliers aangeboden worden en kan je zelf kiezen waaraan je wenst deel te nemen.

 

Een greep uit het atelier-aanbod: dierenatelier, handwerk, creatief atelier, tuinatelier, recyclage, toneel, ...

 

Centraal in het idee van de club is samen de zorg voor het dagelijkse leven dragen. Dit geeft mensen die, owv hun beperking of psychische kwetsbaarheid, de mogelijkheid om terug verantwoordelijkheid op te nemen. Omdat er in de club vertrokken wordt vanuit een samen, is dit een veilige manier om terug iets van de regie van je egen leven in handen te nemen, zonder dat het teveel wordt. Je kan ervoor kiezen op sommige momenten op de voorgrond te treden, maar op andere momenten eerder op de achtergrond te blijven.

 

Concreet houdt een begeleiding in de dagwerking in dat:

*er wordt afgesproken welke dag(del)en iemand naar Albe komt

*er wordt afgesproken welke maaltijden de persoon mee-eet

*er begeleiders zijn die deze persoon in zijn parcours in Albe ondersteunen

*er een atelierwerking is waaraan kan deelgenomen worden. Samen met de begeleiding wordt er een schema uitgewerkt.

 

Begeleidingsvoorwaarden:

 

*Onze dagwerking is toegankelijk voor mensen met een persoonvolgend budget of voor mensen die via RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) ondersteuning vragen. Via RTH kan er tot 91 dagen gebruik gemaakt worden van de dagopvang. Voor mensen met een persoonvolgend budget verkiezen we te werken met vouchers.

*Je voorziet zelf in vervoer om naar Albe te komen.

*Je hebt naast Albe nog een netwerk om op terug te kunnen vallen.

 

Aanmelding:

 

Als je graag wil kennismaken met ons aanbod, neem je contact met ons op via intake@albevzw.be of door te bellen naar 03/665 31 05 waarbij je vraagt naar Lucie Engelen of Dragana Djurisic. Vervolgens maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit biedt jou en eventueel je familie of netwerk de kans om Albe eens te komen bezichtigen. In dit gesprek kunnen we jouw vraag en nood in kaart brengen. Als je via DienstOndersteuningsPlan reeds zelf tot een duidelijke zorgvraag kwam, bekijken we dit samen. In gesprek bekijken we ook of je reeds een persoonvolgend budget kreeg toegezegd en hoeveel dit bedraagt. We bekijken ook of Albe een antwoord kan bieden op je vraag en op welke termijn dit eventueel mogelijk is.

 

Kostprijs:

 

Voor mensen met een persoonsvolgend budget hangt de kostprijs af van je zorgvraag en de grootte van je persoonsvolgend budget. Albe verkiest om met vouchers te werken. Voor mensen die via RTH aan de dagwerking zouden deelnemen, is een dag 0,087 punt.

 

* een dag is 9,60 euro (broodmaaltijd 's middags inbegrepen)

* een halve dag is 4,80 euro (maaltijd niet inbegrepen)

 

Andere maaltijden zitten niet inbegrepen in de dagprijs, maar kunnen wel afgesproken worden:

- ontbijt: 2 euro

- boterhammaaltijd: 3 euro

- warme maaltijd: 5 euro

 

Wil je meer info of heb je vragen, dan kan je terecht bij Eva Rimaux op info@albevzw.be of via tel: 03/665 31 05.

 

Het kasteel en nieuwbouw

Lobelialaan 14

2950 Kapellen

03/665 31 05

info@albevzw.be

Het huis 

Christiaan Pallemansstraat 74

2950 Kapellen

03/315 06 89

info@albevzw.be