Residentiële opvang

Residentiële opvang

Albe biedt continue woonondersteuning in drie gebouwen in Kapellen. Het kasteel en de nieuwbouw zijn gelegen in de Lobelialaan. Het huis ligt in de Christiaan Pallemansstraat.  


Mensen die in Albe verblijven, hebben een individuele of gedeelde kamer die ze zelf kunnen inrichten. Daarnaast is er een verscheidenheid aan gemeenschappelijke ruimten die het mogelijk  maken de aanwezigheid van anderen op te  zoeken of net een plekje te vinden om alleen te zijn.  

Wonen in Albe kan betekenen dat je op bepaalde momenten toch nog elders gaat overnachten. Op die momenten wordt jouw bed niet doorverhuurd. Dit is een bewuste keuze om  de privacy van eenieder te respecteren.


In Albe wordt het activiteitenprogramma aangestuurd door het clubsecretariaat. Het clubsecretariaat is de plek waar iedereen een idee rond een atelier, een uitstap, ... kan komen voorleggen. Samen wordt dan bekeken of dit voorstel gerealiseerd kan worden. Op deze manier heb je zelf inspraak in welke ateliers aangeboden worden en kan je zelf kiezen waaraan je al dan niet wenst deel te nemen. Omdat er vertrokken wordt vanuit een samen, is dit een veilige manier om terug iets van de regie van je eigen leven in handen te nemen, zonder dat het teveel wordt. Je kan ervoor kiezen op sommige momenten op de voorgrond te treden, maar op andere momenten eerder op de achtergrond te blijven.

 

Kostprijs

Albe is een vergunde zorgaanbieder binnen het VAPH. Om woonondersteuning te krijgen, dien je beroep te doen op je persoonsvolgend budget. De kostprijs voor deze ondersteuning is afhankelijk van jouw zorgvraag. Daarnaast zijn er nog vaste woon- en leefkosten: €31 per aanwezigheidsdag en €21 per afwezigheidsdag. In de woonkost zitten alle vaste kosten zoals onder andere de huur van je kamer, water en elektriciteit, wifi en onderhoud inbegrepen. In de leefkost zit onder andere het eten en basisverzorgingsproducten inbegrepen.

 

Aanmelding

Als je graag wil kennismaken met ons aanbod, neem je contact met ons op via intake@albevzw.be of door te bellen naar 03/665 31 05 waarbij je vraagt naar Lucie Engelen of Dragana Djurisic. Vervolgens maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit biedt jou en eventueel je familie of netwerk de kans om Albe eens te komen bezichtigen. In dit gesprek kunnen we jouw vraag en nood in kaart brengen. Als je via DienstOndersteuningsPlan reeds zelf tot een duidelijke zorgvraag kwam, bekijken we dit samen. In gesprek bekijken we ook of je reeds een persoonvolgend budget kreeg toegezegd en hoeveel dit bedraagt. We bekijken ook of Albe een antwoord kan bieden op je vraag en op welke termijn dit eventueel mogelijk is.