Kwaliteitshandboek

Kwaliteitshandboek

 

Het kwaliteitshandboek van Albe is te allen tijde op te vragen op kwaliteit@albevzw.be of via 03/665 31 05.

 

 

 

Inhoudstafel kwaliteitshandboek:

 

 

1. Structuur van het kwaliteitshandboek.

2. Beschrijving van het aanbod van de voorziening.

3. Kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, objectieven en geschreven referentiekader.

4.1. Organisatiestructuur.

4.2. Overzicht en werking van de overlegorganen.

4.3. Deelname aan externe overlegorganen.

4.4. Inzetten van de middelen.

4.5. Beheren van de documenten van het kwaliteitshandboek.

4.6.1. Intake

4.6.2. Opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het handelingsplan.

4.6.3. Beƫindiging van de ondersteuning.

4.6.4. Organiseren van collectief overleg.

4.6.5. Afhandelen van klachten van gebruikers.

4.6.6. Voorkomen, detecteren en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers.

4.6.7. De tijdelijke afzonderingsmaatregelen.

4.7.1. Selecteren en aanwerven van personeel.

4.7.2. Vormen, trainen en opleiden van personeel.

4.7.3. Ondersteunen en evalueren van het personeel.

4.8.1. Toetsen van tevredenheid van gebruikers.

4.8.2. Implementeren van corrigerende en preventieve maatregelen.

4.8.3. Periodiek evalueren van de ingezette middelen.

4.8.4. Plannen en implementeren van kwaliteitsaudits.

4.8.5. Beoordeling door directie.

4.8.6. Kwaliteitsplanning