Historiek

Historiek

Albe

 

Albe begon als instelling op 8 november 1982 in twee rijwoningen in Booischot om een groepje mensen op te vangen die moeilijk elders een plaats vonden. Na een lange zoektocht naar een plaats om een werking volgens de principes van de Institutionele Pyschotherapie mogelijk te maken, werd het kasteel in Kapellen in 1987 gekocht en verbouwd. In 1989 vond de verhuis plaats. In 1995 wordt opnieuw uitgebreid en wordt een huis in het dorp van Kapellen gehuurd. In 2004 kreeg Albe een erkenning voor beschut wonen, waardoor werd uitgebreid met een tweede huurhuis in Kapellen. In 2012 werd opnieuw uitgebreid met de nieuwbouw.  Niet lang daarna werd het bouwvallige huurhuis in het dorp opgekocht en ook daar werd in 2016 een nieuwbouw gezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haezeldonck / Domein Good

 

Het kasteeldomein Haezeldonck ontstond door samenvoeging van diverse gronden tot een oppervlakte van bijna 12 hectare. Het waren Walter-Jean-Alfred Blaess, maatschappijbeheerder, en zijn echtgenote, Laura Huffman, die in 1911 het kasteelgebouw lieten oprichten.

 

Op 20 december 1920 verkochten deze eigenaars het kasteeldomein aan Frederic-William Good, zoon van Carolus Good en van Joanna-Hortensia Engels.

 

Frederic-William Good en zijn echtgenote, Eliza-Louiza Werner, verfraaiden het kasteelinterieur en lieten aan de zuidzijde van het kasteel een veranda bouwen en zorgden tevens voor de aanleg van de prachtige siertuin en het park.

 

Op 20 december 1961 verkochten de erfgenamen van Frederic-William Good het kasteelgoed aan de Immobiliënvennootschap van België, met zetel te Brussel, die het domein onmiddellijk verkavelde tot een villawijk.

 

Op 27 december 1962 werd het kasteel Haezeldonck, met alle aanhorigheden verkocht aan de vzw "Oud Studentenbond de Aalmoezeniers van de Arbeid". Met deze aankoop was het domein Good geboren. Het kasteel werd de residentie van ZEH Maurits L'Homme, directeur van het Technicum in de Antwerpse Londenstraat. Het grootste gedeelte van het gebouw werd ingericht als cultureel centrum en bezinningsoord voor de leerlingen van het Technicum. Eind 1985 stond het gebouw leeg en werd het te koop aangeboden. In 1987 werd het domein en het kasteel aangekocht door de vzw Albe.

 

Het kasteel zelf is gebouwd in 1911, met toevoegingen in 1962-1963, 1974, 1987.