Lezingen

Lezingen 2020-2021

La Boîte à Outils - vervolg

François Tosquelles zei "La psychothérapie institutionnelle n'existe pas, c'est l'analyse institutionnelle qu'il faut sans cesse mettre au travail.’ Met andere woorden dé Institutionele Psychotherapie op zich bestaat niet en er kan pas iets verschijnen, daar waar mensen hun instelling steeds opnieuw blijven in vraag stellen, denken en heruitvinden. Deze avonden hebben als bedoeling een moment van ontmoeting te creëren waarin inspiratie kan opgedaan worden, ervaringen uitgewisseld kunnen worden, om een institutionele analyse gaande te kunnen houden. De lezingen zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het werken met IP.

Dit jaar nemen we als centraal thema ‘La boîte à outils’ verwijzend naar een uitspraak van Jean Oury dat iedereen eigenlijk zijn eigen “gereedschapskoffer” zou moeten samenstellen in het werken met mensen.

 

Vorig jaar konden we onze cyclus met als centraal thema ‘La boîte à outils’ verwijzend naar een uitspraak van Jean Oury dat iedereen eigenlijk zijn eigen “gereedschapskoffer” zou moeten samenstellen in het werken met mensen, niet afwerken. We zetten dit thema dan ook graag verder in deze reeks. Donderdag 22 oktober 2020 om 19u30


Marc Ledoux start de lezingen verder bordurend op het thema waar we het in de lente 2020 even moesten achterlaten. Een centrale vraag voor hem en voor velen blijft: “waar zijn we mee bezig?”. Bovendien kan men zich ook de vraag stellen wat institutionele psychotherapie vandaag de dag nog wil zeggen. Doorheen al wat we er over horen of zelf over zeggen, doorheen alle concepten die de revue passeren blijft voor Marc het vertrekpunt dit: De mens kan ziek worden aan iets wat hem hoe dan ook overvalt en vreemd voor hem blijft. Marc zal op deze avond dat ‘vreemde’ onder de loep nemen, vooral in wat dit dagdagelijks betekent in die verrassende, vervelende, irriterende omgang met elkaar. Hij brengt hierbij enkele werktuigen aan.Donderdag 26 november 2020 om 19u30


Vervolgens komen Tine Agon, Nicky De Bock en Chloë Versluys die werken in PSC St-Alexius uit Elsene graag getuigen over hun werk, zowel binnen hun residentiële afdeling als de post-kuur. Ze gaan op zoek naar gemeenschappelijke werktuigen binnen de pluraliteit van de instelling en hoe IP hierin een plaats kan hebben.Donderdag 28 januari 2021 om 19u30


Nelle Van Damme werkt op afdeling F van de penitentiaire instelling van de Begijnenstraat. De afdeling voor mensen met een psychiatrische problematiek. Als afdeling hebben ze de vrijheid gekregen om zelf de afdeling en de werking vorm te geven. Institutionele Psychotherapie is daarin o.a. een leidraad geweest en is het nog steeds elke dag. Nelle komt graag met ons praten over haar werk. Radio Begijnenstraat is een onderdeel van hun werking. Samen met de gevangenen maken ze elke maand een aflevering. Voor wie graag al een sneakpreview, er zijn afleveringen van het radioprogramma beluisterbaar via soundcloud. 

 (https://soundcloud.com/radiobegijnenstraatDonderdag 25 februari 2021 om 19u30


De volgende sprekers zijn de mensen van de Nomaad, het centrum voor Sociale Activering van Free Clinic. Zij werken met volwassen actieve (kwetsbare) gebruikers of ex-gebruikers van illegale middelen, waarbij er steeds sprake is van een multi-problematiek (thuisloosheid, dakloosheid, psychiatrische problematiek, mentale en/of fysieke beperking). Ze organiseren straathoekwerk om laagdrempelig aanwezig te kunnen zijn, een spuitenpatrouille, maar ook activiteiten, projecten, korte opdrachten en kampen. Bedoeling is om laagdrempelig te werken en een grote verscheidenheid aan activiteiten te voorzien, die zoveel mogelijk door de doelgroep zelf worden ingevuld. Ze bieden activiteiten en projecten, korte opdrachten.Donderdag 25 maart 2021 om 19u30


Vervolgens komt het team van De Vallei van Pc Bethanië praten over hun werk op een open zorgeenheid voor mensen met een langdurige en ernstige psychiatrische problematiek. Enerzijds is er een ouder worden publiek dat nood heeft aan een leven op de afdeling, anderzijds zijn er ook meer dynamische subafdelingen waarbij de mensen nog meer zoekend en worstelend zijn in hun positie binnen de verhouding kliniek-maatschappij.Donderdag 22 april 2021 om 19u30


De laatste sprekers  mensen van Albe die het zullen hebben over wat voor hen instrumenten zijn in de zorg en het dagelijkse leven in Albe. Bij het nadenken over het thema ‘boïte à outils’ kwamen sprongen in het gesprek vooral een aantal instrumenten naar voor die de instelling telkens in beweging houden en verzorgen en die daarmee een belangrijke impact hebben op de omgang met elkaar.Praktisch:

Iedereen met een interesse in Institutionele Psychotherapie is welkom op onze lezingen. Om de samenkomsten corona-proof te laten verlopen, beperken we de inschrijvingen tot 30 personen. Wij voorzien voldoende afstand tussen de stoelen. 

U kan zich inschrijven via mail: directie@albevzw.be