Historiek

Historiek van het kasteel

Het kasteeldomein Haezeldonck ontstond door samenvoeging van diverse gronden tot een oppervlakte van bijna 12 hectare. Het waren Walter-Jean-Alfred Blaess, maatschappijbeheerder, en zijn echtgenote, Laura Huffman, die in 1911 het kasteelgebouw lieten oprichten.

 

Op 20 december 1920 verkochten deze eigenaars het kasteeldomein aan Frederic-William Good, zoon van Carolus Good en van Joanna-Hortensia Engels.

 

Frederic-William Good en zijn echtgenote, Eliza-Louiza

Werner, verfraaiden het kasteelinterieur en lieten aan de zuidzijde van het kasteel een veranda bouwen en zorgden tevens voor de aanleg van de prachtige siertuin en het park.

 

Op 20 december 1961 verkochten de erfgenamen van Frederic-William Good het kasteelgoed aan de Immobiliënvennootschap van België, met zetel te Brussel, die het domein onmiddellijk verkavelde tot een villawijk.

 

Op 27 december 1962 werd het kasteel Haezeldonck, met alle aanhorigheden verkocht aan de vzw "Oud Studentenbond de Aalmoezeniers van de Arbeid". Met deze aankoop was het domein Good geboren. Het kasteel werd de residentie van ZEH Maurits L'Homme, directeur van het Technicum in de Antwerpse Londenstraat. Het grootste gedeelte van het gebouw werd ingericht als cultureel centrum en bezinningsoord voor de leerlingen van het Technicum. Eind 1985 stond het gebouw leeg en werd het te koop aangeboden. In 1987 werd het domein en het kasteel aangekocht door de vzw Albe.

 

Het kasteel zelf is gebouwd in 1911, met toevoegingen in 1962-1963, 1974, 1987.