Steun ons

Financiële steun

Je kan ons steeds financieel steunen door een gift te storten naar AlbeVZW op BE53 7512 0187 7753. Dit mag u doen met de vermelding 'bouwfonds'. Elke gift groter of gelijk aan €40 (cumuleerbaar op 1 jaar) geeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van jouw gift. Je ontvangt van ons in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar een fiscaal attest.


Nalatenschap

Sinds 1 september 2018 is de nieuwe wetgeving rond erfrecht van kracht. Daardoor krijg je vandaag meer vrijheid, duidelijkheid en zekerheid. Je kan Albe opnemen in je testament via een legaat.


Vrijwilligerswerk

U kan ons ook steunen door af en toe een handje te komen helpen. U mag hier steeds voor mailen naar vrijwilligers@albevzw.be. Je wordt uitgenodigd om eens langs te komen en bekijken samen met jou wat jij graag voor Albe wil betekenen. Dit kan zowel sporadisch als op regelmatige basis zijn.