Lezingen

Studiedag 2022

Onze lezingenreeks van 2021-2022 is intussen afgelopen. Op donderdag 22 september 2022 organiseren wij nog wel een studiedag in Albe. Meer info via de link hieronder.

Lezingenreeks La Boîte à Outils

La Boîte à outils' is een uitspraak van Jean Oury, één van de belangrijke figuren die samen met o.a. Tosquelles en Guattari, de oprichter was van de institutionele psychotherapie. Met deze uitspraak wilt Oury duidelijk maken dat iedereen die met mensen werkt een eigen soort gereedschapskoffer zou moeten samenstellen, net zoals een ambachtsman. Hierin zitten tools, technieken en methoden waarmee we dagelijks aan de slag gaan. Bij iedereen ziet deze koffer er anders uit en iedereen heeft zijn particuliere stijl van omgang, beschikt over eigen ideeën en heeft een eigen manier van werken. 


We hebben het programma van deze lezingenreeks gevuld met verscheidene interessante sprekers waarbij elk van hen met ons komt delen wat er in hun unieke gereedschapskist zit. Hieronder vinden jullie alvast de data en een voorproefje van wat iedere spreker gaat brengen. Een klik op de titel brengt je naar het bijhorende facebookevenement.Donderdag 18 november 2021 om 19u30

Nelle Van Damme werkt op afdeling F van de penitentiaire instelling van de Begijnenstraat. De afdeling voor mensen met een psychiatrische problematiek. Als afdeling vallen ze onder de FOD Justitie, maar gezien hun doelgroep meer onder FOD Volksgezondheid thuis hoort, hebben ze onverwachts een grote vrijheid gekregen om zelf de afdeling en de werking vorm te geven. Institutionele Psychotherapie is daarin o.a. een leidraad geweest en is het nog steeds elke dag. Nelle komt graag met ons praten over haar werk. Radio Begijnenstraat is een onderdeel van hun werking. Samen met de gevangenen maken ze elke maand een aflevering. Voor wie graag al een sneakpreview, er zijn afleveringen van het radioprogamma beluisterbaar via soundcloud.  (https://soundcloud.com/radiobegijnenstraat


 

Donderdag 16 december 2021 om 19u30

De volgende sprekers zijn de mensen van de Nomaad, het centrum voor Sociale Activering van Free Clinic. Zij werken met volwassen actieve (kwetsbare) gebruikers of ex-gebruikers van illegale middelen, waarbij er steeds sprake is van een multi-problematiek (thuisloosheid, dakloosheid, psychiatrische problematiek, mentale en/of fysieke beperking). Ze organiseren straathoekwerk om laagdrempelig aanwezig te kunnen zijn, een spuitenpatrouille, maar ook activiteiten, projecten, korte opdrachten en kampen. Bedoeling is om laagdrempelig te werken en een grote verscheidenheid aan activiteiten te voorzien, die zoveel mogelijk door de doelgroep zelf worden ingevuld. Ze bieden activiteiten en projecten, korte opdrachten.


 

Donderdag 17 februari 2022 om 19u30

Evi Verbeke werkte reeds op verschillende afdelingen in het Gentse o.a. De Meander en PVT Wadi. Ze is ook lid van het kollektief zonder dwang. Daarnaast is ze praktijkassistente aan de vakgroep psychoanalyse van de Ugent. Onlangs behaalde Evi haar doctoraat rond het thema macht en ethiek in de hedendaagse psychiatrie. We verwelkomen haar graag om het hierover te hebben en ons te vertellen over de instrumenten in haar ‘gereedschapskoffer’.

 

 

Donderdag 17 maart 2022 om 19u30

Vervolgens komt het team van De Vallei van PC Bethanië praten over hun werk op een open zorgeenheid voor mensen met een langdurige en ernstige psychiatrische problematiek. Enerzijds is er een ouder wordend publiek dat nood heeft aan een leven op de afdeling, anderzijds zijn er ook meer dynamische subafdelingen waarbij de mensen nog meer zoekend en worstelend zijn in hun positie binnen de verhouding kliniek-maatschappij.

 


Donderdag 21 april 2022 om 19u30

Mileen janssens en Eli Noé zijn twee psycholoog-therapeuten die naast het werken in een privé-praktijk ook op de werkvloer staan in het PC. Dr. Guislain te Gent. Daar organiseren ze al acht jaar een leesatelier op een afdeling voor psychosezorg. Ze laten zich inspireren door onder andere de Shared Reading-methodiek en de gedachtegang van de Institutionele Psychotherapie. De lezing die zij komen komen brengen zal uit twee delen bestaan: in het eerste deel leggen ze uit wat een leesatelier inhoudt en hoe ze aan de slag gaan (wat hun tools zijn), in het tweede deel organiseren ze een interactief leesatelier met alle deelnemers die aanwezig zijn.

 


Donderdag 19 mei 2022 om 19u30

De laatste sprekers zijn deze keer mensen van Albe die het zullen hebben over wat voor hen instrumenten zijn in de zorg en het dagelijkse leven in Albe. Bij het nadenken over het thema ‘boïte à outils’ kwamen sprongen in het gesprek vooral een aantal instrumenten naar voor die de instelling telkens in beweging houden en verzorgen en die daarmee een belangrijke impact hebben op de omgang met elkaar.