Hoeveel moet ik betalen

Als je naar Albe komt, dan betaal je eneerzijds woon- en leefkosten en anderzijds betaal je ook je zorg. De woon- en leefkosten betaal je met je inkomen. Dit dient om onder andere het eten, de verwarming, de wifi,... te betalen.


Als je in Albe komt of woont, heb je ook begeleiding nodig. Dit betaal je niet met je inkomen. Hiervoor is een speciaal budget voorzien dat je enkel kan gebruiken voor zorg. Als je een aanvraag deed bij het VAPH, dan kan je een Persoonsvolgend Budget (PVB) krijgen. Dat is een budget dat het VAPH jou geeft voor de zorg die jij nodig hebt en waarmee je je begeleiding kan betalen. Als je nog geen aanvraag deed bij het VAPH, dan kan je toch al een beetje zorg vragen via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Ik zoek een plek om te wonen en heb een PVB


Wie in Albe woont betaalt €31 per dag dat hij in Albe is. Dit zijn de woon- en leefkosten en betaal je dus met je inkomen.


Hiermee betaal je:

- de huur van je kamer

- de electriciteit, gas en het water

- gebruik van internet

- het eten

- deelname aan de club (ateliers, vakantie,...)

- tandpasta/shampoo/...


Wat betaal je dan nog zelf?

- je kledij

- je medicatie

- een bezoek aan de dokter of tandarts

- je zakgeld

- ...


Als je een dag niet in Albe bent, maar bijvoorbeeld ergens gaat logeren of een weekendje thuis bent, dan betaal je €21. Je blijft je kamer immers huren, ook al ben je er zelf niet.

Op het eind van de maand wordt een factuur opgemaakt van je kosten en wordt deze aan jou of je bewindvoerder bezorgd.

De prijzen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.


Je betaalt ook je zorg.

Dit wordt betaald met je persoonsvolgend budget. Hoeveel je betaalt hangt af van hoeveel zorg je nodig hebt. We bespreken dit samen voor je in Albe komt wonen en leggen dit vast in een Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO).

Ik zoek een plek om overdag naar toe te gaan en heb een PVB


Als je overdag naar Albe komt betaal je leefkosten. Voor een volledige dag is dat €9,60. Dit betaal je van je inkomen.


Hiermee betaal je:

- je warme middagmaal

- deelname aan de club (ateliers, uitstappen,...)

- gebruik lokalen

-...


Wil je graag wat vroeger komen of wat later blijven en dan ook mee ontbijten of avondeten. Dat kan.

Een ontbijt kost €2 en een avond (broodmaaltijd) kost €3.


De prijzen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.


Je betaalt ook je zorg.

Dit wordt betaald met je persoonsvolgend budget. Hoeveel je betaalt hangt af van hoeveel zorg je nodig hebt.

We bespreken dit samen voor je naar Albe komt en leggen dit vast in een Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO).  

Ik zoek hulp via RTH


Ben je op zoek naar hulp, maar heb je nog geen persoonsvolgend budget? Dan kan je toch al een beetje zorg vragen. Elk jaar kan je voor 8 punten zorg krijgen.


Een dag (12u) kost: 0.087 punten

Een halve dag: 0.0435 punten

Blijf je een dag logeren (dag en nacht): 0.217 punten


Dit wordt voor je naar Albe komt vastgelegd in een overeenkomst.


Wil je in Albe logeren via RTH, dan betaal je €31 per dag. Dit zijn de woon- en leefkosten en betaal je dus met je inkomen.


Hiermee betaal je:

- de huur van je kamer

- de electriciteit, gas en het water

- gebruik van internet

- het eten

- deelname aan de club (ateliers, vakantie,...)

- tandpasta/shampoo/...


Wat betaal je dan nog zelf?

- je kledij

- je medicatie

- een bezoek aan de dokter of tandarts

- je zakgeld

- ...


Als je overdag naar Albe komt betaal je leefkosten. Voor een volledige dag is dat €9,60. Dit betaal je van je inkomen.


Hiermee betaal je:

- je warme middagmaal

- deelname aan de club (ateliers, uitstappen,...)

- gebruik lokalen

-...


Wil je graag wat vroeger komen of wat later blijven en dan ook mee ontbijten of avondeten. Dat kan.

Een ontbijt kost €2 en een avond (broodmaaltijd) kost €3.


Op het eind van de maand wordt een factuur opgemaakt van je kosten en wordt deze aan jou of je bewindvoerder bezorgd.


De prijzen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.


Contactformulier