Financiering

Financiering

In Albe betaal je, net als in andere instellingen van het VAPH, de begeleidingskosten met je persoonsvolgend budget of RTH-punten.


Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)


Heb je nood aan wat extra ondersteuning? Dan kan je een beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Dat is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft.


Rechtstreeks toegankelijke hulp is laagdrempelig: je hoeft geen aanvraag in te dienen bij het VAPH.

Albe biedt twee vormen aan van RTH: dagopvang & kortverblijf.


Wie kan er gebruik van maken?


Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor iedereen die nood heeft aan beperkte handicapspecifieke ondersteuning en die voldoet aan de volgende voorwaarden:


• Je hebt een (vermoeden van) handicap.
• Je bent jonger dan 65 jaar. Als je al erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH, dan is deze voorwaarde niet van toepassing. Als je een vermoeden hebt van handicap en je al vóór de leeftijd van 65 jaar gebruik maakte van rechtstreeks toegankelijke hulp, dan kan je die ondersteuning ook blijven krijgen na je 65 jaar.
• Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voor volwassenen is een domicilie vereist. Voor minderjarigen zonder domicilie volstaat een feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
• Je hebt geen persoonsvolgend budget ter beschikking


Hoeveel hulp kan je krijgen?


Hoeveel ondersteuning je kan krijgen, wordt uitgedrukt in punten. Je kan per kalenderjaar maximaal 8 RTH-punten besteden aan begeleiding, dagopvang of verblijf bij aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp.
Per gebruikte RTH-ondersteuning zet je een deel van je punten in:


• dagopvang: 0,087 punten per dag opvang
• verblijf: 0,130 punten per nacht

Je kiest zelf voor welke vormen van ondersteuning u die punten inzet.


Persoonsvolgend budget (PVB)


Een persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee je zorg en ondersteuning kan kopen. Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. Een persoonsvolgend budget moet je aanvragen bij het VAPH. Of je een budget krijgt en hoe groot dat is, hangt af van je noden en vragen.


Om in aanmerking te kunnen komen voor een persoonsvolgend budget, moet je meerderjarig zijn en moet je voldoen aan drie voorwaarden:

• Je moet erkend worden als een persoon met een handicap.
• Je moet jonger zijn dan 65 op het moment dat je de eerste keer ondersteuning vraagt aan het VAPH.
• Je moet in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.


Voor meer info ivm het aanvragen en opstarten van een PVB verwijzen we je graag door naar de brochure van het VAPH.