Prijzen

Prijzen

Hoe en hoeveel betaal je om in Albe te wonen en/of begeleid te worden?


Enerzijds betaal je woon- en leefkosten. Met woon- en leefkosten bedoelen we o.a. de huur van een kamer, het onderhoud van de gebouwen, water- en electriciteitskosten, eten,... 

Wij werken met een vaste kost. Dit wil zeggen dat we niet bijhouden hoe vaak je bijvoorbeeld je lakens wast, of hoeveel water je drinkt. De kost voor het wonen en leven in Albe is elke dag hetzelfde voor iedereen. Woon je in Albe dan zit alles (met uitzondering van persoonlijke uitgaves zoals zakgeld, kledij, medicatie,...) inbegrepen in de dagprijs.


Kom je naar de dagwerking dan zit in de dagprijs gebruik van lokalen en materiaal, elektriciteit,... inbegrepen. Als je een hele dag komt, zit je maaltijd ook in de dagprijs. Kom je slechts een dagdeel, dan kan je wel aansluiten bij de maaltijden. De prijzen staan hieronder.


Een deeltje van de dagprijs (zowel in woon- als dagbesteding) gaat naar de clubwerking. Via de clubwerking worden de ateliers, uitstappen en vakanties georganiseerd. Hoe de club zijn geld besteed, wordt gezamenlijk beslist op de clubvergadering. Op die manier heeft wie woont of komt naar Albe ook mee inspraak in wat er allemaal aangeboden wordt en kunnen we uitstappen en vakanties voor iedereen toegankelijk maken.


Je ontvangt voor elke maand een factuur.


Anderzijds betaal je begeleidingskosten. Er is 24 op 24 en 7 op 7 begeleiding in Albe. Mensen die je helpen om aan de dag te beginnen, om je kamer en kleren te onderhouden, om je te begeleiden naar afspraken, om mee ateliers te doen,... Hievoor betaal je een begeleidingskost. Hoeveel de begeleidingskost bedraagt is afhankelijk van je zorgvraag. Deze begeleidingskost wordt afgesproken als je in Albe start en staat beschreven in een individuele dienstverleningsovereenkomst. Je betaalt deze kost met je persoonsvolgend budget (PVB) of RTH-punten.

Dagprijs

Begeleidingskosten

Dagwerking: halve dag

€5

PVB afhankelijk of 0,0435 RTHpunt

Dagwerking: hele dag

(inclusief warme maaltijd 's middags)

€10

PVB afhankelijk of 0,087 RTHpunt

Dagwerking: ontbijt

€2

/

Dagwerking: boterhammaaltijd

€3

/

Dagwerking: warme maaltijd

€5

/

Kortverblijf

€33

PVB afhankelijk of 0,217 RTHpunt

Wonen: aanwezigheidsdag

€33

PVB afhankelijk

Wonen: afwezigheidsdag

€21

PVB afhankelijk

De prijzen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd