Doorverwijzen en aanmelden

Doorverwijzen & aanmelden

U kan steeds mensen naar ons doorverwijzen of bij ons aanmelden. Dit mag gebeuren met een mailtje naar intake@albevzw.be. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen om een intakegesprek vast te leggen. 


Wij bieden zowel woon- als dagondersteuning aan voor meerderjarigen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- persoonlijkheids- en/of psychiatrische problemen. De financiering gebeurt met een persoonsvolgend budget of eventueel via RTH-punten.


Ergens gaan wonen is geen lichte beslissing. Wij nemen dan ook graag onze tijd om elkaar te leren kennen. We starten met een kennismakingsgesprek. Hierin vertellen we wat Albe is en zijn we geïnteresseerd in wie zich aanmelt, wat hij graag doet, hoe hij zijn verdere leven ziet, wat goed lukt en wat moeilijker is. Als uit het kennismakingsgesprek een wederzijdse interesse blijkt, nodigen we diegene die zich aanmeldt uit om eens een dagje te komen meedoen. Daarna volgt een weekje logeren. Deze tussenstappen laten toe om te voelen of Albe een plek is waar men wil wonen.


Als het gaat om een vraag naar dagbesteding, beginnen we ook met een kennismakingsgesprek en een dagje komen meedoen.